Monthly Archives: lipiec 2013

Jak zrobić print screen tylko części?

Czasem możemy mieć potrzebę zrobienia zrzutu ekranu tylko np. z widoku folderów. Możemy oczywiście zrobić zrzut i wyciąć go w programie. Jednak możemy również skorzystać z częściowego zrzutu. Wykonuje się go wciskając klawisz Alt+Print Screen Zostanie wówczas wykonany zrzut tylko aktywnego okna.